Siirry sisältöön

blogi

Opintososionomiharjoittelijat – loistava keksintö!

Opintososionomiharjoittelijoiden tuki opintojaksoilla Diakonia-ammattikorkeakoulussa YTYÄ opiskeluun – yhteisöllisyyttä ja tukea tarpeeseen -hankkeen tavoitteena oli tarjota Diakin opiskelijoille tukea oikea-aikaisesti opiskeluarjen ja opintojen etenemisen haasteisiin. …

Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistaminen – tutustu monipuolisiin menetelmiin

Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hanke on päättymässä joulukuun 2023 loppuun mennessä. Hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa opiskelijahyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä erityisesti digitaalisten menetelmien avulla. Korkeakoulujen henkilöstölle tarjottiin uudenlaisia keinoja opiskelijoiden tukemiseen etäyhteyksien välityksellä.

Kohti opiskeluhyvinvoinnin tulevaisuutta – OHJY-hankkeen loppumetrit

Totta se on! Loppumetrit OHJY-hankkeessa ovat käsillä. Aika on mennyt kuin siivillä. Niin paljon on tapahtunut. Olemme toimineet verkostossa, tavanneet toisiamme, vaihtaneet kokemuksia ja …

Opintososionomiharjoittelija opiskelijan hyvinvoinnin tukena

Opiskelijoiden hyvinvointi on herättänyt viime aikoina paljon keskustelua. Itse opiskelijana koen asian olevan lähellä sydäntäni ja olen ilahtunut nähdessäni opiskelijoiden rauhanomaisia mielenosoituksia hallituksen laatimia leikkauksia vastaan. Korkeakouluopiskelijat eivät ole homogeeninen ryhmä suoraan toisen asteen tutkinnosta korkeakouluun siirtyneitä nuoria, vaan olemme jokainen erilaisista elämäntilanteista tulevia yksilöitä yksilöllisine tarpeinemme. Tähän yksilöllisen tuen tarpeeseen voi auttaa opintososionomiharjoittelija, jonka toimenkuvaa juurrutetaan tällä hetkellä osaksi Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijahyvinvointipalveluita.

Opintososionomiharjoittelijat tukevat Diakin opiskelijoiden hyvinvointia 

Diakin opintososionomiharjoittelijat tukevat opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskeluarkea. Opintososionomiharjoittelijat tapaavat opiskelijoita esimerkiksi yksilöohjauksissa, ryhmäytyksissä ja Opiskelijoiden olohuoneessa. Tulevia syksyn tapahtumia on esimerkiksi vertaistukipajat ja luontoretki Uutelaan.

Pienen opiskelijayhteisön vahvuudet Kajaanin ammattikorkeakoulussa

Opiskelijamäärät Suomen erilaisissa korkeakouluissa ovat monikirjavia. Suurissa kaupungeissa korkeakoulujen opiskelijamäärät yltävät parhaimmillaan jopa 20 000 opiskelijan joukkoon, kun taas pienemmissä korkeakouluissa opiskelijamäärät saattavat jäädä tuhansiin. Vaikuttavatko opiskelijamäärät korkeakoulussa opiskelijayhteisöön, ja voiko pienemmässä korkeakoulussa tiivis yhteisö kääntyä korkeakoulun vahvuudeksi?

Opettajatuutoreiden vertaisryhmätoiminnalla vaikuttavuutta opiskelijahyvinvointiin, opettajien työssäjaksamiseen ja yhteisöllisyyteen

Tausta ja toive: myös opettajat kaipaavat vertaisuutta Kajaanin ammattikorkeakoulun tavoite OHJY-hankkeessa on ollut kirkastaa ohjauksen toimintamallia opiskelijahyvinvoinnin lisäämiseksi sekä kehittää opintojen edistymistä tukevia toimintatapoja …

Opinnoissa eteenpäin yhteisopiskeluryhmän avulla

Ohjauksella hyvinvointia -hankkeen myötä Oulun yliopiston ohjauspalvelut ovat tarjonneet Oulun yliopiston ja Oamkin opiskelijoille lukukausittain toteutettuja Study Together -yhteisopiskeluryhmiä. Kokemukset ryhmistä ovat olleet myönteisiä niin opiskelijoiden kuin ryhmien ohjaajienkin näkökulmasta. Tässä blogikirjoituksessa kerron ryhmän toimintaperiaatteista, opiskelijoiden ja ohjaajien kokemuksista sekä ryhmän eduista näiden kokemusten perusteella.

Mitä opiskelijat toivovat opettajatuutoroinnilta?

Opettajatuutori on Oulun ammattikorkeakoulussa opiskelijan lähiohjaaja. Opettajatuutorointi koostuu koko ryhmän tuutoritunneista, Study Group -tuutoroinnista sekä henkilökohtaisesta tuutoroinnista. Tuutoroinnissa keskitytään opiskeluprosessin tukemiseen, ammatillisen kasvuun ja …

Opiskelukyky koko korkeakoulun asia

Opintojen etenemistä kuvataan opintosuoritusten määrällä. Niiden kertymiseen vaikuttavat muutkin seikat kuin opiskelijan aktiivisuus ja taidot. Opiskelukykymalli kuvaa, miten koko korkeakouluyhteisö voi vaikuttaa opiskelijan opiskelukykyyn.