Siirry sisältöön

blogi

Opintososionomiharjoittelijat tukevat Diakin opiskelijoiden hyvinvointia 

Diakin opintososionomiharjoittelijat tukevat opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskeluarkea. Opintososionomiharjoittelijat tapaavat opiskelijoita esimerkiksi yksilöohjauksissa, ryhmäytyksissä ja Opiskelijoiden olohuoneessa. Tulevia syksyn tapahtumia on esimerkiksi vertaistukipajat ja luontoretki Uutelaan.

Pienen opiskelijayhteisön vahvuudet Kajaanin ammattikorkeakoulussa

Opiskelijamäärät Suomen erilaisissa korkeakouluissa ovat monikirjavia. Suurissa kaupungeissa korkeakoulujen opiskelijamäärät yltävät parhaimmillaan jopa 20 000 opiskelijan joukkoon, kun taas pienemmissä korkeakouluissa opiskelijamäärät saattavat jäädä tuhansiin. Vaikuttavatko opiskelijamäärät korkeakoulussa opiskelijayhteisöön, ja voiko pienemmässä korkeakoulussa tiivis yhteisö kääntyä korkeakoulun vahvuudeksi?

Opettajatuutoreiden vertaisryhmätoiminnalla vaikuttavuutta opiskelijahyvinvointiin, opettajien työssäjaksamiseen ja yhteisöllisyyteen

Tausta ja toive: myös opettajat kaipaavat vertaisuutta Kajaanin ammattikorkeakoulun tavoite OHJY-hankkeessa on ollut kirkastaa ohjauksen toimintamallia opiskelijahyvinvoinnin lisäämiseksi sekä kehittää opintojen edistymistä tukevia toimintatapoja …

Opinnoissa eteenpäin yhteisopiskeluryhmän avulla

Ohjauksella hyvinvointia -hankkeen myötä Oulun yliopiston ohjauspalvelut ovat tarjonneet Oulun yliopiston ja Oamkin opiskelijoille lukukausittain toteutettuja Study Together -yhteisopiskeluryhmiä. Kokemukset ryhmistä ovat olleet myönteisiä niin opiskelijoiden kuin ryhmien ohjaajienkin näkökulmasta. Tässä blogikirjoituksessa kerron ryhmän toimintaperiaatteista, opiskelijoiden ja ohjaajien kokemuksista sekä ryhmän eduista näiden kokemusten perusteella.

Mitä opiskelijat toivovat opettajatuutoroinnilta?

Opettajatuutori on Oulun ammattikorkeakoulussa opiskelijan lähiohjaaja. Opettajatuutorointi koostuu koko ryhmän tuutoritunneista, Study Group -tuutoroinnista sekä henkilökohtaisesta tuutoroinnista. Tuutoroinnissa keskitytään opiskeluprosessin tukemiseen, ammatillisen kasvuun ja …

Opiskelukyky koko korkeakoulun asia

Opintojen etenemistä kuvataan opintosuoritusten määrällä. Niiden kertymiseen vaikuttavat muutkin seikat kuin opiskelijan aktiivisuus ja taidot. Opiskelukykymalli kuvaa, miten koko korkeakouluyhteisö voi vaikuttaa opiskelijan opiskelukykyyn.

Miten opiskelijoiden hyvinvointia edistetään Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hankkeen tuloksia juurruttamalla Metropolia AMK:ssa? 

Kansalliset tutkimukset; mm. korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus (KOTT 2022), osoittavat, että opiskelijoiden hyvinvointi on ollut viime vuosina kovilla koetuksilla, ja se on heikentynyt entisestään erityisen huolestuttavalle …

Myötätuntoinen korkeakoulu tukee oppimista ja hyvinvointia

Voimmeko myötätunnolla todella vaikuttaa myönteisesti oppimiseen? Entä opiskelijoiden hyvinvointiin? Lue Nyytin kehittämispäällikkö Laura Kallion haastattelu aiheesta. Laura Kallio toimi Myötätuntoa korkeakouluihin -hankkeen hankepäällikkönä vuosina 2019 – 2021.

Haave opiskelijoiden hyvinvoinnista nykymaailmassa…

Katseet tuleekin kääntää uuden eduskunnan valintaan ja siihen, että saisimme meille järjestöille sekä korkeakouluille auttavan käden tähän tärkeään työhömme paremman opiskelijaelämän puolesta. Nykyiset opiskelijat …

Kuulumisia Turun ammattikorkeakoulusta, OHJY-hankkeen osatoteutuksesta

Ohjauksella hyvinvointia -osahankkeemme keskeisenä tavoitteena on käynnistää ja pilotoida opintokuraattoritoiminta Turun ammattikorkeakoulussa ja kehittää kuraattorin työn yksilö- ja ryhmäohjauksen sisältöjä sekä kuraattorin työssä tarvittavia yhteyksiä ja verkostoja.