Siirry sisältöön

Kohti opiskeluhyvinvoinnin tulevaisuutta – OHJY-hankkeen loppumetrit

Three people in an animated picture holding iPads and large puzzle pieces in their hands.

Totta se on! Loppumetrit OHJY-hankkeessa ovat käsillä. Aika on mennyt kuin siivillä.

Niin paljon on tapahtunut. Olemme toimineet verkostossa, tavanneet toisiamme, vaihtaneet kokemuksia ja kehittäneet yhdessä. Kaiken keskiössä on ollut opiskelija – hänen hyvinvointinsa. Mitä tapahtuu, kun hanke päättyy. Saatiinko aikaan oikeasti jotakin, joka on hyödyllistä ja jonka juurruttaminen kannattaa?

Meillä Diakissa hankkeen ehdoton helmi ovat olleet OHJYssä viimeisen harjoittelunsa tehneet sosionomiopiskelijat. Diakissa toimimisen lisäksi opiskelijat ovat olleet aktiivisia koko OHJY-verkostossa. He ovat antaneet arvokkaan opiskelijan äänensä miettiessä ja kehittäessä sitä, mikä parhaalla tavalla palvelisi opiskelijoita ja heidän hyvinvointiaan hankkeessa ja sen jälkeen.

Kun nyt mietimme viimeistä syksyä hankkeessa, olemme keskittyneet hyvin toimivien käytäntöjen juurruttamiseen. Tämä on tarkoittanut opiskelijoiden antaman työpanoksen jatkoa hankeharjoittelun kautta. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi rahoitusta myös toiseen hyvinvointihankkeeseen, joka sai nimekseen YTYÄ opiskeluun. Koska YTYÄ hanke on kehittänyt ansiokkaasti opiskelijaharjoittelijoiden tuottamaa työpanosta, päätimme tänä syksynä yhdistää voimamme. YTYÄ opiskeluun-hanke on mallintanut opintososionomiharjoittelijan toimenkuvaa. Ajatuksena on, että jatkossa näiden opiskeluhyvinvointihankkeiden jälkeen Diakissa olisi joka lukukausi opintososionomiharjoittelijoita tarjoamassa vertaistukeen liittyviä palveluja muille opiskelijoille. Toimintaa on pilotoitu Diakin Helsingin-kampuksella.

Kuluneenakin syksynä Diakin Helsingin-kampuksella on toiminut joukko innokkaita opintososionomiharjoittelijoita; yksi OHJY-hankkeesta ja neljä YTYÄ-hankkeesta. Opintososionomiharjoittelijat ovat päivystäneet joka päivä kampuksella, yksilöohjanneet opiskelijoita, vierailleet oppitunneilla, järjestäneet omia tukipajoja erilaisien tehtävien tekemiseksi, olleet vertaisohjaajina opettajien rinnalla, järjestäneet erilaisia hyvinvointia tukevia tempauksia kuten retkiä luontoon tai kaupungille kutsuen niihin uusia opiskelijoita. Olen itse kuraattorina ohjannut useita opinnoissaan takkuavia opiskelijoita opintososionomiharjoittelijan vastaanotolle tai pyytänyt opintososionomiharjoittelijaa ottamaan tukea tarvitsevaan opiskelijaan yhteyttä.

Jokin aika sitten kävin perusteellisesti läpi erään opiskelijan kanssa hänen kokemaansa ahdistusta opinnäytetyöhön liittyen. Kävimme läpi aikatauluja, tavoitteita aikataulutukselle, yhteistyöhaasteita ym. Opiskelija lähti vastaanotoltani vielä tapaamaan opintososionomiharjoittelijoita. Seuraavalla kerralla, kun olimme yhteydessä, opiskelija kertoi, että merkittävintä tilanteesta eteenpäin pääsemiseksi oli ollut opintososionomiharjoittelijoiden kohtaaminen. He olivat osanneet sanoa juuri oikeat sanat. Opiskelija oli kokenut todella tärkeäksi, että oli tavannut ihmisiä, jotka tiesivät täsmälleen, miltä haastavassa tilanteessa tuntuu. Opintososionomiharjoittelijoiden vertaistuki, rohkaisu olivat eniten auttavia ja tilanteesta eteenpäin vieviä asioita.

Tällä hetkellä etsimme uusia opintososionomiharjoittelijoita ensi kevättä varten. Haastattelut tapahtuvat marraskuussa. Opintososionomiharjoittelijoiden antama vertaistuki eri opintojaksojen sisällä toteutetaan jatkossakin yhteistyössä opintojaksoista vastaavien opettajien kanssa. Lukujärjestyksiin ollaan tekemässä varauksia kevättä varten. Yksilövertaisohjaukset tulevat jatkumaan.

Kiitos OHJY-hankkeelle, kiitos hienolle verkostolle monista mielenkiintoisista kohtaamisista, jakamisesta, keskusteluista ja ideoista. Kiitos ennen kaikkea teille opiskelijat, jotka annoitte loistavan panoksenne hankkeen onnistumiseksi. Olen myös itse oppinut paljon ja ymmärrän tämän hankkeen päättyessä, kuinka merkittävää vertaistuki on opiskeluhyvinvoinnin edistämiseksi!

Maarit Heusala
lehtori, kuraattori