Siirry sisältöön
YTYÄ opiskeluun -yhteisöllisyyttä ja tukea tarpeeseen on OHJY-hankkeen sisarhanke Diakissa. Tämä OHJY-hankkeen välilehti sisältää tietoa YTYÄ opiskeluun -hankkeesta ja siihen liittyviä materiaaleja.

YTYÄ opiskeluun – yhteisöllisyyttä ja tukea tarpeeseen -hanketta toteuttaa Diak ja opiskelijakunta O’Diakon yhdessä ajalla 1.2.2022–31.12.2023. Hankkeessa vahvistamme opiskeluhyvinvointia sekä opintojen etenemistä oikea-aikaisesti ja tarvetta vastaavalla tavalla. Teemme tätä kehittämistyötä tiiviisti yhdessä opiskelijoiden sekä ohjaus- ja opetushenkilöstön kanssa.

YTYÄ opiskeluun -hankkeen tavoite on korkeakouluopiskelijoiden

 • oppimisvajeen tasoittaminen
 • opintojen etenemisen tukeminen
 • ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistaminen

Tähtäämme tavoitteisiin

 • monipuolistamalla vertaistuen erilaisia muotoja opiskelijan opintopolun eri vaiheissa,
 • kehittämällä opintojen sisällä toteutuvaa ohjausta sekä
 • ottamalla käyttöön lisää ratkaisuja ja toimintatapoja erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.

Hankkeen toimintamuotoina ovat mm.

 • Tutortoiminnan vahvistaminen kehittämällä tutorkoulutusta ja tutorien hyvinvointia
 • Ohjauksen vahvistamista opintojaksojen sisällä mm. oppimistehtäviin ja oppimisprosessiin opiskelijan tarvetta vastaavalla tavalla ennen esim. rästien kertymistä.
 • Olemassa olevien testausmenetelmien pilotointia ja hyödyntämistä opiskelijan tarvitseman tuen kohdentamiseksi
 • Erilaisia avoimia ja temaattisia vertaisryhmiä
 • Opintososionominharjoittelijan toimenkuvan pilotointia osana OHR-tiimiä
 • Tukimuotojen kehittäminen erilaisille oppijoille mm. erityisopettajan työpanosta pilotoimalla

YTYÄ opiskeluun -hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Heli Sipilä heli.sipila@diak.fi

Asiantuntija, erityisopettaja Laura Manninen Laura.Manninen@diak.fi


YTYÄ opiskeluun tietosuojaseloste