Siirry sisältöön

Parempaa opiskelijahyvinvointia kohti

Etäopiskelu ja -työskentely tulivat kertarysäyksellä osaksi arkeamme. Muutos on voinut olla musertava erityisesti opiskelijoille, jotka ovat joutuneet selviytymään uudessa elämänvaiheessa verkkoyhteisöllisyyden voimin.

Jo ennen etäopiskeluun siirtymistä monilla korkeakouluopiskelijoilla on ollut haasteita jaksamisen, elämänhallinnan ja mielenterveyden kanssa, ja pandemian vaikutuksesta haaste on syventynyt entisestään.

Ohjauksella hyvinvointia -hankkeen päätavoitteena on opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen. Sitä kohti astelemme vahvistamalla hyvinvointiosaamista korkeakouluissa sekä tarjoamalla tukea opiskelijoille elämänhallintaan ja opiskelukykyyn. Luomme mallin korkeakouluille opiskelijahyvinvoinnin edistämisestä yhdessä korkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa.

Millaista toimintaa tarjoamme sinulle?

Haluamme tarjota käytännöllisiä työkaluja ja toimintaa, jolla voimme yhteisönä tukea opiskelijoita ja vahvistaa yhteisöllisyyttä korkeakouluissa. Hyvinvointiosaamisen vahvistaminen tarkoittaa, että korkeakoulujen henkilöstölle on tulossa koulutuksia ja tukimateriaalia opiskelijoiden opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseksi.

Meillä on työn alla:

Kurkkaa myös opiskelijoille suunnattu toiminta  ja vinkkaa siitä eteenpäin!


Suomen hyvinvoivimmat opiskelijat 2023

Hankkeen päättyessä olemme luoneet korkeakouluille hyvinvoinnin mallin, jonka ansiosta opiskelijamme voivat hyvin ja kokevat kuuluvansa korkeakouluyhteisöön.

Hankkeen toiminta on rakennettu niin, että se tukee erilaisissa tilanteissa olevia opiskelijoita ja ottaa huomioon korkeakoulukohtaiset tarpeet. Myös kansainväliset opiskelijat ja erityisen paljon koronan kurittamien opiskelualojen opiskelijat huomioidaan hankkeessa. Tarjoamme heille englanninkielistä toimintaa ja pienryhmiä.

Hankkeessa mukana olevissa korkeakouluissa opiskelee yli 36 200 opiskelijaa!


Vinkit opiskelijahyvinvoinnin tukemiseksi

OHJY-hankkeeseen tehdyssä tuoreessa YAMK-opinnäytetyössä tutkittiin sote-alan opiskelijoiden hyvinvointia sekä heidän toiveitaan tuesta, ohjauksesta ja hyvinvointia edistävistä teoista.

Hyvinvoivia sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita: opiskelijoiden tukeminen ammattikorkeakouluissa

Hanne Hotta, Katja Kosonen ja Jennika Solih
YAMK opinnäytetyö, kevät 2023
Diakonia-ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyön voit lukea kokonaisuudessaan täältä.


Seuraa tarjontaa